1. De voornaamste aanbeveling: CQ geven!!

 • Niet wachten en zoeken maar zelf CQ geven.
 • Wie geen CQ geeft kan ook niet aangeroepen worden. Men is op zoek naar ons!!
 • Geen antwoord op uw CQ binnen 3 a 4 seconden? Opnieuw CQ geven!
 • Het DX cluster afstruinen levert niet veel extra op!
  • Wel prima om de propagatie op andere banden in de gaten te houden
  • Connect de CW Skimmer van PA1T voor lokale CW spots!
 • Stations alleen aanroepen als ze meedoen! Toch loggen is waarschijnlijk afkeur + straf

2. Bent U niet zeker van de call of het volgnummer? NIET LOGGEN

 • Het hele log wordt gecontroleerd en iedere fout wordt bestraft!
 • Ieder foute verbinding geeft naast 0 punten voor het QSO een straf van 1 extra verbinding.
  Niet zeker = navragen nog niet zeker = niet loggen!

3. Gebruik alle banden!

 • Blijf niet hangen op 1 band maar gebruik alle beschikbare banden
 • Multipliers tellen per band en de score loopt dan hard omhoog
 • Activeer extra banden voor de PACC en plaats een paar extra antennes!

73’ Thomas PA1M