PACC tips

1. De voornaamste aanbeveling: CQ geven!!

  • Niet wachten en zoeken maar zelf CQ geven.
  • Wie geen CQ geeft kan ook niet aangeroepen worden. Men is op zoek naar ons!!
  • Geen antwoord op uw CQ binnen 3 a 4 seconden? Opnieuw CQ geven!
  • Het DX cluster afstruinen levert niet veel extra op!
    • Wel prima om de propagatie op andere banden in de gaten te houden
    • Connect de CW Skimmer van PA1T voor lokale CW spots!
  • Stations alleen aanroepen als ze meedoen! Toch loggen is waarschijnlijk afkeur + straf

2. Bent U niet zeker van de call of het volgnummer? NIET LOGGEN

  • Het hele log wordt gecontroleerd en iedere fout wordt bestraft!
  • Ieder foute verbinding geeft naast 0 punten voor het QSO een straf van 1 extra verbinding.
    Niet zeker = navragen nog niet zeker = niet loggen!

3. Gebruik alle banden!

  • Blijf niet hangen op 1 band maar gebruik alle beschikbare banden
  • Multipliers tellen per band en de score loopt dan hard omhoog
  • Activeer extra banden voor de PACC en plaats een paar extra antennes!

73’ Thomas PA1M