Radiomarkten deze maand

Zaterdag 15 januari 2011 – Heelweg MicroWave 2011
Met 170 bezoekers was Heelweg Microwave 2010 opnieuw een groot succes. Hoe het in 2010 is geweest kunt u zien op deze pagina.
De 2011 bijeenkomst zal weer worden gehouden in Cafe Zaal de Vos in Westendorp. Het programma is als vanouds: onderling QSO, metingen en natuurlijk veel GHz spullen. Vergeet niet om uw projecten mee te nemen. Alles is welkom!
Wilt u een presentatie geven neem dan contact met ons op!
De metingen zullen worden verzorgd door: PE1BMC, PE1FOD, PA0EHG, PA7JB, PA3EXV, PA3CEG, PE1NFE, PE1FYB, PB0AOK, PE0SSB, PA0JEN, PA2M, PA3DZL en PA3ACJ. Voor een lijst van alle beschikare meetapparatuur, zie de volledige uitnodigingsbrief.
Heeft u een speciale “meetwens”? Stuur een mail. Er is nog veel meer meetapparatuur beschikbaar!!!
Ons forum : www.pamicrowaves.nl. Hier kunt u ook contact leggen om met elkaar te carpoolen.

Zaterdag 22 januari 2011 – Radiobeurs voor Zend- en luisteramateurs te Apeldoorn
Op zaterdag 22 januari 2011 wordt alweer voor de 15e keer de landelijk bekende Radiobeurs voor zend- en luisteramateurs te Apeldoorn gehouden. De beurs wordt gehouden in wijkcentrum “DOK ZUID” te Apeldoorn. Wijkcentrum Dok Zuid staat op dezelfde plek als onze vroegere beurslokatie De Kayersheerdt. De ruimten in dit gebouw zijn veel groter en met voldoende verlichting op alle tafels. Ook is er een gezellig cafe. Er is bij het gebouw een grote parkeerplaats die alleen voor de beurs wordt gebruikt.
Adres: Dok zuid, 1e Wormenseweg 460, 7333 GZ Apeldoorn (www.accresinfo.nl/wijkcentrum-dok-zuid/) route beschrijving: A1 afslag 20 dan de kayersdijk volgen tot de 3e stoplichten, hier linksaf de marchantstraat en dan bij stoplicht links, hier is Dok zuid.
Op ca. 95 tafels zullen zowel handelaren als particulieren hun nieuwe en gebruikte spullen te koop aanbieden.
De beurs is voor publiek geopend van 09.30 uur tot 15.00 uur. Entreeprijs € 2,00. Het entreebewijs dingt mee naar één van de prijzen die in de loop van de dag zullen worden verloot.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen via e-mail adres radiobeursapeldoorn @ pi4sdh.nl

2 januari 2011 – Kids day

Op zondag 2 januari a.s. is het “Kids Day” in radioland. Dan kunnen kinderen achter de microfoon plaatsnemen om ervaringen met radio uit te wisselen. Zendamateurs geven hun eigen en/of andere kinderen bij deze gelegenheid om hen op deze wijze te interesseren voor onze hobby.

Er is 2 januari a.s. een landelijke ronde van PI4AA op:       3715 kHz van 11.00 -12.00 uur  en       7070 kHz van  2.00-13.00 uur  (Nederlandse tijd)

Raadpleeg de website www.veron.nl voor de meest actuele info m.b.t. Kids day.

17 december 2010 – Gezellige avond

Een geslaagd feestje kan worden gezegd van de 3e vrijdag in december, onze vaste clubavond. Leek het weer even roet in het eten te gaan gooien, wij in het noorden kwamen er gelukkig af met een klein laagje sneeuw en goed berijdbare wegen naar de feestlocatie van Harry Schut. De uiteindelijk opkomst waren dit keer 37 mannen en vrouwen van onze afdeling. Een paar mensen moesten helaas afzeggen wegens ziekte, lege accu’s etc. Helaas zou ik zeggen, maar volgend jaar beter, ter compensatie dit verslag aangevuld met een paar sfeerbeelden.

Vanaf half acht stroomde de zaal lekker vol, waarna tegen kwart over acht onze voorzitter Eltje deze avond opende. De volgende handeling was het benoemen van de “Kanaalster amateur(s) van het jaar 2010”. Via een toespraak waarin de verdiensten van dit keer 2 leden werd toegelicht bleken dit uiteindelijk Bernard PD7BZ en Jelle PD5JFK te zijn, deze titel werd hun verleend voor het inmiddels vierde keer dat zij activiteit ontplooiden vanuit de molen in hun regio tijdens de Nationale Molendag. Dat beide heren het niet schuwen ook landelijke publiciteit te scoren en anderen ook enthousiast te maken bleef in de rede van de voorzitter niet achterwege. 

Timon had zoals gewoonlijk weer een quiz samengesteld die bestond uit 2 ronden, in de eerste ronde kreeg de hele zaal een meerkeuze vragenlijst voorgelegd die diende te worden ingevuld. Uiteraard werkt de opstelling van de tafels overleg en spieken het één en ander in de hand. De diverse vragen leverde een geroezemoes aan suggesties en oplossingen uit de zaal op. Sommigen hadden het bij het juiste einde velen dus niet…. Na het nakijken van de formulieren door Timon en Thomas 

kwamen de knappe koppen van onze afdeling toch weer boven drijven. Harry PE1OXP, Thomas PA1M, Jan PA3FXB, Jaap PA0T en Eltje PA3CEE hadden 3 of minder fouten in de vragenlijst zij mochten dan ook strijden in de finale om de vleesprijzen.

Waarbij de uitslag na 30 vragen als volgt was:  Harry en Jaap op een gedeelde 1ste plaats, Thomas op de 2e plek en Jan en Eltje een gedeelde  3e plaats.

Tussen beide rondes van de quiz lag natuurlijk het hoogtepunt van de avond, een uitstekend door onze gastheer, dochter en vrouw  samengesteld koud en warm buffet.

Als voorzitter heb je vele voordelen zoals ook nu weer bleek, hij opent de avond, sluit de avond, staat als eerste bij de het buffet etc Een ieder liet zich de hoogstandjes op culinair gebied dan ook weer prima smaken.
Als vegetariër heeft ook Jan nooit te klagen en heeft als voordeel dat hij 2 grote schalen voor zich alleen heeft….  Nadat bijna een ieder na 2 keer het bordje te hebben volgeladen, sommigen drie keer, was het tijd om uit te buiken.

Nadat Harry zo tegen twaalf uur de nog overgebleven “dames” een kop koffie aanbood kwam ook aan deze geslaagde avond een einde.

Het bestuur wil zich bedanken bij alle leden die op deze avond aanwezig waren, onze gastheer en aanhang voor het buffet en wenst een ieder prettige feestdagen en tot de derde vrijdag in januari 2011 voor onze eerste clubavond van het nieuwe jaar.

Johan, PE9DX

NB. Klikken op de foto’s geeft een grotere afbeelding.

16/17 oktober 2010 – JOTA PE1BBY/J

Op 16 en 17 oktober 2010zijn we weer actief op het Mansholt sportpark achter de Regionale Scholengemeenschap in Ter Apel,  Oude weg 41 voor de Tom Tommers onder ons, tijdens de JOTA onder de call PE1BBY/ J

Kijkers/ bezoekers van harte welkom !

Tjerk  PE1IOC

16 oktober 2010 – Bijeenkomst: een impressie

Vrijdagavond was het weer een geslaagde verenigingsavond, met een opkomst van 28 man was het weer een gezellig treffen.

Na lange tijd van afwezigheid was het bezoek van Geert Jan PA3DQD een prettige verrassing.
De lezing door Jan PA3FXB van zijn 23cm / 13cm EME was een succes.
Dat ook iemand met weinig middelen toch dit soort schotels kan maken toont het doorzettingsvermogen van Jan.

De laatste bezoekers verlieten rond 23:30 uur ons onderkomen bij Harry.
Voor wie er niet bij was heeft zeker een leuke avond gemist.

Thomas heeft een aantal foto’s die Johan maakte inmiddels op de website gezet.
Ook is de website op een aantal punten geactualiseerd.

Ziet u nog onvolkomenheden meldt dit dan aan Thomas en er zal actie worden ondernomen.

November zal in het teken staan van de jaarlijkse verkoping van ingebrachte spullen door de leden van de afdeling.

Johan, PE9DX.

Het hoogtepunt van de avond een enthousiaste lezing door Jan, PA3FXB over zijn 23 cm en 13 cm EME experimenten.

Jan PA3FXB en EME een geweldige combinatie

Jan PA3FXB en EME een geweldige combinatie

Jan geeft uitleg aan de geiinteresserde luisteraars

Jan geeft uitleg aan de geïnteresseerde luisteraars

En smullen van de gehaktballen

En smullen van de gehaktballen