Contactpersonen

Het Bestuur

Voorzitter Jan van Muijlwijk PA3FXB 0598-613308 jvm@netvisit.nl
Secretaris Timon Kruijer
Hooilandseweg 3
9618 PG  Woudbloem
PA1T 0598-416308 pa1t@pa1t.com
Penningmeester Engel Kruize PH7A 0599-313577 ekruize@hetnet.nl
Algemeen Lid Richard Prins PE9RP 0597-421430 pe9rp@veron.nl
Algemeen Lid Thomas Tinge PA1M   pa1m@veron.nl
Het huidige bestuur.

(van links naar rechts: Thomas, PA1M (lid), Johan, PE9DX (oud lid bestuur, per 2013 is Richard, PE9RP lid van het bestuur) , Eltje, PA3CEE (SK – ex voorzitter), Timon, PA1T (secretaris), Engel, PH7A (penningmeester)

Bank 117095222 t.n.v. E. Kruize inzake VERON Kanaalstreek

Ondersteunende activiteiten

Clubstation PI4KST Jan van Muijlwijk PA3FXB 0598-613308 jvm@netvisit.nl
QSL-manager Johan Meezen PE9DX   jmeezen@gmail.com
Materiaalbeheerder Ruud in ‘t Veld PA3EEG 0599-672415 pa3eegnl@pa3eeg.nl

 

Redactie Kanaalstreek Bulletin

Eindredactie Thomas Tinge PA1M   pa1m@veron.nl
Eindredactie Timon Kruijer PA1T 0598-416308 pa1t@pa1t.com
Redactielid U?